БЕСПЛАТНО Испорака на СИТЕ ПРОИЗВОДИ НА БУШНЕЛ
Производи кои им служат на здравствените потреби на населението. Според СЗО, овие производи треба да бидат достапни „во секое време, во соодветни количини, во соодветни дозирни форми, со обезбеден квалитет и соодветна информација и по цена што може да си ја дозволат поединецот и заедницата“.