БЕСПЛАТНО Испорака на СИТЕ ПРОИЗВОДИ НА БУШНЕЛ

Обука на персоналот

Цел:

Да им помогнеме на новите вработени брзо да се интегрираат во корпоративната култура на компанијата и да воспостават унифицирана корпоративна вредност.

Значење:

 Подобрување на квалитетот на свеста на вработените и постигнување на безбедно производство.

Цел:

Да се ​​обезбеди конзистентност на секој процес и да се произведуваат производи со повисок квалитет.

Фреквенција:

еднаш неделно.
Принципи:

Систематизација (обука на персоналот е целосно опремен, сеопфатен, систематски проект во текот на кариерата на вработениот); Институционализација (воспоставување и подобрување на систем за обука, рутински и институционализирана обука и обезбедување на спроведување на обука за спроведување); диверзификација (обука на вработените мора целосно да ги земе предвид нивоата и видовите на специјализанти и разновидноста на содржината и формите на обуките); иницијатива (акцент на учество на вработените и интеракција, целосно учество во иницијатива и иницијатива на вработените); ефективност (обука на вработените е процес на човечко, финансиско и материјално внесување и процес на додадена вредност. Обука плаќа и се враќа, што помага подобрување на вкупните перформанси на компанијата)