БЕСПЛАТНО Испорака на СИТЕ ПРОИЗВОДИ НА БУШНЕЛ

Следење на квалитетот

Суровини:
Откако суровините ќе влезат во фабриката, соодветно се тестираат големината, материјалот, цврстината и силата на затегнување.

Делови:
Откако сите делови ќе влезат во фабриката, големината, материјалот и цврстината се тестираат соодветно.

Процес на производство:
Секој процес има квалификуван работник со одлична способност за самопроверка и се прави извештај за самопроверка на секои два часа.

откривање:
Постои совршен систем за тестирање и построги стандарди за квалитет, и секој процес на производство е опремен со професионален персонал за тестирање.

Технологија:
Алатките за прецизно мелење можат да гарантираат конзистентност на производите.